Get Adobe Flash player

03-012 Jaskinia Stomaklija

Deniwelacja:91
Długość:240
Wysokość otworu:2063
Pomiary:A. Pegan, N. Rumenic, Z. Tabaczyński, P. Vucetic
Opracowanie:Z. Tabaczyński

Przekroje

Przekrój jaskini