Get Adobe Flash player

Wyprawa jaskiniowa Prokletije


Po zorganizowanych przez nas dwóch wyprawach rekonesansowych (rok 2006 i 2007) w Plavsko-Gusinjskie Prokletije za cel kompleksowej eksploracji wybrany został masyw Beliča (na południowy wschód od wsi Vusanje).
Jest to masyw górski znajdujący się pomiędzy doliną Ropojaną na zachodzie, Proni i Cerimit na wschodzie, na południu doliną Valboną i na północy ograniczony skałami niekrasowiejącymi w dolinie Beličkiego potoku i Caf Bora.
Głównymi kulminacjami tego masywu są: Maja Rosave (2257), Breg Maljsor (2110), Maja Rosit (2524), Kuj Bresnik (1995), Maja e Qafe e Celzes (2496),  Maja e Sokolit (2031), Maja Shpina e Bukur (2464), Maja Preslopit (2294), Maja Nika (2213),
Zla Kolata / Kollata e Keqe.(2535), Dobra Kolata / Kollata e Mir (2528), Leđa Kolate / Shpina e Kollates (2441), Podi i Kollates / Ravna Kolata (2556).
     Cały ten masyw został roboczo podzielony na cztery strefy eksploracyjne. Wynika to z faktu występowania południkowych dolin, które są predysponowane występowaniem nieciągłych struktur tektonicznych (Ljugu Belicit, Skripa).
     Głównym krasowym odwodnieniem centralnej i zachodniej części masywu wydaje się być wywierzysko Savino Oko (Oko Skakavica) w dolinie Ropojana, znajdujące się na wysokości  około 1000 m n.p.m. Jest to jaskinia o głębokości -90 metrów z dużym i silnym wypływem wody (zaobserwowano również brak wody).
Prawdopodobnie większość czwartej strefy eksploracyjnej na wschód od Skripy i Cafa Preslopit odwadniana jest w dolinie Valbona i w dolinie potoku Cerem. Takie hipotezy  sugeruje kierunek rozwinięcia korytarzy jaskiń w tym rejonie.
     Obecnie prowadzimy prace eksploracyjne we wszystkich strefach masywu.


Działalność eksploracyjna prowadzona jest w porozumieniu z Czarnogórską Federacją Speleologiczną i Parkiem Narodowym Prokletije.