Get Adobe Flash player

03-015 Jaskinia Niby Czarna

Deniwelacja:82
Długość:895
Wysokość otworu:1885
Pomiary:A. Appelt, M.Filipiak, B.Haremza, D.Kicinska, S.Kozłowski, K.Najdek, B.Piróg, Z.Tabaczynski
Opracowanie: M.Filipiak, K.Najdek, Z.Tabaczynski

Plany