Get Adobe Flash player

03-093 Jaskinia Beta

Deniwelacja:19
Długość:66
Wysokość otworu:2034
Pomiary:M. Filipiak, B. Piróg
Opracowanie:M. Filipiak

Opis dojścia:

Opis jaskini: Otwór jaskini o kształcie szerokiego trójkąta.Niski korytarz w kierunku NW prowadzi do rozdroża, w kierunku E kończącym się krótkim kominem (2 m). Strop gładki, na spągu wanty, między nimi wąskie przejście. Korytarz jaskini opada stromo, niskim prożkiem (1,5 m) w kierunku N. W tym miejscu odchodzi niezbadany komin. Jaskinia stromo kontynuuje się w kierunku NE , kamienistym spągiem, do szczeliny niedostępnej dla człowieka.

Plany

Plan jaskini

Przekroje

Przekrój jaskini