Get Adobe Flash player

03-114 Jaskinia Lodowy Gigant

Deniwelacja:23
Długość:90
Wysokość otworu:2099
Pomiary:A. Kasza, Z. Tabaczyński
Opracowanie:Z. Tabaczyński

Plany