Get Adobe Flash player

03-124 Jaskinia Przy Czerwonym

Deniwelacja:19
Długość:140
Wysokość otworu:2054
Pomiary:M. Filipiak, A. Maciejewska
Opracowanie:M. Filipiak, A. Maciejewska