Get Adobe Flash player

05-001 Jaskinia Čardak

Deniwelacja:175
Długość:1054
Wysokość otworu:1969
Pomiary:2012: M.Filipiak, A.Kasza
Opracowanie:2012: M.Filipiak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak
fot. M.Woźniak

Jaskinia Čardak (lub też Jaskinia Na Čardaku) znajduje się w masywie Greben, pod szczytem Mali Vrh, który znajduje się na północ od Gusinje (Topografska karta 1:25000 (TK25); Gusinje 149-4-3).

Jaskinia rozwinęła się w utworach wieku triasowego, w skład których wchodzą wapienie, występujące tu również naprzemianlegle ze skałami krzemionkowymi, stanowiąc tzw. flisz wapienny.
Jaskinia ma charakter horyzontalny, z nielicznymi pionowymi fragmentami. Początkowe i środkowe partie jaskini to ciąg obszernych korytarzy, wypełnionych miejscami namuliskiem oraz licznie występującymi kośćmi.

W jaskini Čardak występuje bogata szata naciekowa, w porównaniu z innymi jaskiniami Gór Prokletije (stalaktyty, stalagmity, polewy, misy martwicowe oraz nacieki z mleka wapiennego).

Latem w roku 1973 działała w okolicach Gusinje wyprawa Polskiego Klubu Górskiego (PKG) pod kierownictwem M. Malinowskiego, w której uczestniczyli członkowie Speleoklubu Warszawskiego.
Wstępne partie jaskini Čardak były poznane już wcześniej przez miejscową ludność. Do tzw. I Wodospadu jaskinia była pomierzona przez członków miejscowego klubu turystycznego.
Dalszy ciąg jaskini został odkryty przez wyprawę PKG, która skartowała całą jaskinię. Plan i przekrój jaskini został przedstawiony w „Krasie i Speleologii”  (Kardaś, 1978).

Ponieważ w chwili obecnej istnieje tylko ten zgeneralizowany plan i przekrój jaskini, wyprawa WKTJ, SŚ i ASAK skartowała Jaskinię Čardak ponownie latem 2012, m.in. do celów naukowych.

 

Kardaś R., 1978 - Zjawiska krasowe w okolicach Gusinje (góry Prokletije, Jugosławia). Kras i Speleologia, 2, 11, 110-114. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Plany


Przekroje